Wat wij doen

lijn

U wilt uw leven naar eigen wens inrichten. Daar heeft u soms zorg bij nodig. Die zorg aanvragen kan ingewikkeld zijn. Zoveel partijen, zoveel regels, zoveel wegen. Het gevolg kan zijn dat u niet de zorg krijgt die u nodig heeft of waar u recht op heeft.

SCOT helpt daarbij. Wij geven u advies over de zorg die bij u past en wij ondersteunen u bij de aanvraag van die zorg. Soms wijzen instanties uw aanvraag af. Hoe moet het dan verder? Ook daar helpen wij. Dat doen we kosteloos, u bent namelijk het best geholpen met zorg op maat. De overheid vindt dat ook en stelt geld beschikbaar voor SCOT als u een WLZ-indicatie heeft. Soms is er een uitzondering. Dan maken we met u of uw gemeente afspraken over de kosten.

Is dat ook voor mij?
SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. Wij bieden ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Maakt u daar gebruik van? Dan is het antwoord ‘ja’.

Werkwijze
U kunt ons bellen of mailen om uw vraag aan ons te stellen. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug. Wij overleggen vervolgens met u welke cliëntondersteuner bij u en uw vraag past. U maakt kennis met hem of haar en u gaat in gesprek over wat u nodig heeft. In een overeenkomst leggen we samen de afspraken vast: welke stappen gaan we samen zetten binnen welke tijd? Dan gaan we aan de slag, wij helpen u om uw vraag te beantwoorden, staan naast u of bemiddelen. Ons werk is altijd maatwerk en onafhankelijk van instanties of overheid. Ons streven is om u zo goed mogelijk te helpen.

Privacy en klachten
We doen er alles aan om samen met u te zorgen voor de juiste ondersteuning. Dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens is voor ons vanzelfsprekend. Dit is vastgelegd in een formeel privacyreglement. Bent u niet tevreden, dan praten we daar met elkaar over om tot een oplossing te komen. Dit doen we volgens een vastgelegde procedure die u hier kunt vinden.

Over SCOT

lijn

In 2016 kwamen Hans Kuipers en Hans Gerard Kuipers bij elkaar om te bespreken hoe zij ondersteuning konden bieden aan mensen die vastliepen in de wereld van de zorg. De wet zei dat mensen recht hebben op onafhankelijke ondersteuning in de zorg. In de praktijk pakte dat echter anders uit. Zij kenden de verhalen van mensen waar zij zelf mee te maken hadden gehad in hun functies bij MEE en bureau Jeugdzorg. Mensen die met vragen liepen waar zij al veel te lang mee rond hadden gelopen. Die tegen een muur van regels aanliepen. Die niemand náást zich hadden zitten als het even niet soepel verliep. Het gevolg was dat zij niet de ondersteuning kregen waar zij recht op hadden. Sommige verhalen waren zo schrijnend. En ook zo onnodig. Als er maar een organisatie was geweest die de route wél zou weten.

Vanuit die gedachte is SCOT ontstaan, een onafhankelijk cliëntondersteuner. Geen personeel, wel een breed netwerk van deskundige en professionele freelancers. Die elk vanuit zijn of haar eigen expertise mensen verder helpen. Meer weten? Lees dan ook onze folder.

Een voorbeeld spreekt soms meer dan uitleg. Lees verhalen van mensen die dankzij SCOT de zorg hebben die bij hun past.

Wat nu als de zorgaanbieder gaat verhuizen en jij wilt niet mee?

Wesley en Annemarie* wonen zelfstandig in een mooie woning die zij huren van de zorgaanbieder waar ze ook zorg en begeleiding van ontvangen. Ze krijgen hulp bij wassen en aankleden en bij de zware huishoudelijke taken. Dat gaat niet altijd tot tevredenheid en dan gaat ook nog de zorgaanbieder verhuizen naar het centrum van de stad. Wesley en Annemarie willen niet verhuizen en ze roepen de hulp in van SCOT. Cliëntondersteuner Brenda gaat met het echtpaar in gesprek over wat hun wensen zijn en waar ze hulp bij kunnen gebruiken.

De eerste hulpvraag is wel duidelijk: ze willen graag in hun huis blijven wonen én ze willen goede zorg ontvangen. Maar ook hebben ze vragen over hun financiën en hun eigen bijdrage vanuit het CAK.

Brenda duikt in de huurconstructie die ze nu hebben met de zorgaanbieder en maakt een afspraak met de woonconsulent van de betrokken woningcorporatie. Het blijkt gelukkig dat ze ook rechtstreeks van de woningcorporatie kunnen huren. Stap twee is uitzoeken welke financiële consequenties dit heeft. Samen met het echtpaar belt Brenda met het CAK om helderheid te krijgen over hun eigen bijdrage. De derde stap is het zoeken naar een zorgaanbieder die goed aansluit bij hun zorgvraag. Brenda neemt contact op met een aantal zorgaanbieders en bespreekt deze met Wesley en Annemarie. Bij eentje is het raak. Ze gaan samen met Brenda in gesprek met de zorgconsulent en dat biedt voldoende vertrouwen om daar de zorg en begeleiding af te nemen.

Al die veranderingen zijn moeilijk. Vooral Wesley heeft moeite met het loslaten van het vertrouwde en met het vragen van hulp. Hij geeft aan dat het juist dan fijn is om begeleiding te krijgen van een cliëntondersteuner die heel gericht kijkt naar wat jij nodig hebt en onafhankelijk meedenkt over de te nemen stappen. Wesley en Annemarie wonen nog vol tevredenheid in hun huis en de zorg is weer goed geregeld. Brenda houdt nog een oogje in het zeil en fungeert als tussenpersoon tussen het echtpaar en de diverse instanties.

* Niet hun echte naam
Lees meer...

Henk gaat tegenwoordig fluitend naar zijn werk

Henk* heeft sinds 2013 een Wlz-indicatie. In die periode ging het niet zo goed met Henk en zijn zorgaanbieder heeft toen deze indicatie voor hem aangevraagd. Inmiddels is er veel veranderd in zijn situatie, Henk woont samen met zijn vriendin en kan zich weer zelfstandig redden. Hij heeft allang geen dagbesteding of begeleiding meer nodig. Een beetje ondersteuning in de relationele sfeer is meer dan voldoende. Maar zijn indicatie loopt door en de zorgaanbieder declareert nog steeds maandelijks veel uren bij het zorgkantoor.

Henk wil heel graag van de indicatie af en weer aan het werk. Dat kan hij ook prima, in het verleden heeft hij zelfs zijn eigen hoveniersbedrijf gehad. Maar nu maakte deze zware en onnodige indicatie hem het solliciteren onmogelijk. Tineke, cliëntondersteuner bij SCOT, gaat met hem en zijn familie in gesprek. Ze besluiten om het contact met de zorgaanbieder te verbreken. Samen met Tineke gaat Henk naar de werkcoach van zijn gemeente om haar ervan te overtuigen dat Henk prima in staat is om te werken. Met wat hulp van de gemeente en een jobcoach lukt dat ook, tot groot plezier van Henk en zijn vriendin.

Daar was de kous natuurlijk niet helemaal mee af. In overleg met de familie heeft SCOT contact gezocht met de afdeling van het zorgkantoor die fraudezaken behandelt. Om te regelen dat eventueel ten onrechte uitgekeerd geld aan de zorgaanbieder niet door Henk terugbetaald hoefde te worden. En het opheffen van de Wlz-indicatie? Daar wordt nog aan gewerkt. Een Wlz-indicatie heb je voor het leven en er moeten sterke argumenten zijn om die teniet te doen.

Henk is opgelucht dat het geregeld is: “Ik ga ’s ochtends fluitend naar mijn werk en kom zingend weer thuis”.

* Henk is niet zijn echte naam
Lees meer...

Met hulp van SCOT regelt Agnes zorg voor haar dochter

Het dochtertje van Agnes* is geboren met het Wolf-Hirschhorn-syndroom, een zeldzame ontwikkelingsstoornis. Agnes vertelt: “Als je dat als ouders overkomt, leef je in het moment. Je hebt niet de tijd of de energie om je te verdiepen in alle rompslomp rondom het regelen van zorg. Eén ding wist ik wel: wij wilden heel graag zelf kiezen welke en van wie mijn dochter zorg zou krijgen. Gelukkig werd ik benaderd door iemand van SCOT zodat ik hulp kreeg bij het regelen, want ik had geen idee waar te beginnen.”

Samen met Tanja, cliëntondersteuner bij SCOT, dient Agnes een verzoek in bij het CIZ voor een Wlz-indicatie. Tanja helpt met het verzamelen van de juiste documenten en het opstellen van een zorgplan. Binnen een paar weken ontvangen ze de beoordeling van het CIZ: ze krijgen géén indicatie. De dochter van Agnes is te jong. Een Wlz-indicatie heb je voor het leven. Gezien de jonge leeftijd kun je nu nog niet zeggen hoe zij zich gaat ontwikkelen. Daarom wordt er nu nog geen Wlz geïndiceerd ondanks het feit dat de ernst en noodzaak meer dan duidelijk is. Dat zijn de regels.

Agnes: “Toen we dat te horen kregen, waren we behoorlijk uit het veld geslagen. Maar Tanja ging niet bij de pakken neerzitten en regelde samen met ons de aanvraag om ondersteuning richting de gemeente. We wilden heel graag een PBG omdat we zelf wilden kiezen van wie onze dochter zorg zou krijgen. Maar gemeenten kiezen graag voor zorg in natura omdat ze denken dat ze kwaliteit dan beter gewaarborgd is. Dankzij Tanja gingen we zo goed voorbereid het gesprek in met de jeugdconsulent van de gemeente, dat onze PGB toegekend werd”.

Inmiddels kan Agnes de zorg voor haar dochtertje gedeeltelijk uit handen geven bij vertrouwde personen: “Ik ben ervan overtuigd dat dit ons zonder Tanja niet gelukt was. Als zij ons niet had geholpen om goed beslagen ten ijs te komen bij de gemeente, had het veel minder goed uitgepakt”.

* Agnes is niet haar echte naam
Lees meer...

Contact

lijn
SCOT Logo

stichting cliëntondersteuning twente
Von Bönninghausenstraat 1-A
7622 TS Borne

www.scotwente.nl
info@scotwente.nl

Tel.
IBAN
KvK

085 - 4890374
NL56RABO 0306 8143 15
64354539